Inclusió Laboral

ACEDE COL·LABORA AMB EL PROGRAMA GESTORES ENERGÉTICOS DE FUNDACIÓN PREVENT I LUZ INCLUSIVA PER FOMENTAR LA INCLUSIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

Fomentar la inclusió laboral de persones amb discapacitat a l’àmbit energètic és l’objectiu del Programa Gestors Energètics impulsat per Fundació Prevent i Luz Inclusiva i en què l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris – ACEDE, s’hi ha sumat facilitant l’accés a pràctiques formatives d’un dels seus alumnes.

Entre els mesos de setembre i novembre del 2022, s’ha dut a terme el primer Curs de Gestor Energètic, dins del Programa Incorpora de la Fundació La Caixa, dissenyat i coordinat per la Fundació Prevent i Luz Inclusiva.

Els alumnes, al llarg d’aquestes setmanes, han rebut 60 hores de formació tècnica sobre diferents aspectes del sector energètic, complementades amb 99 hores més de formació en matèries transversals, totes enfocades a millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones en un sector tan dinàmic com l’elèctric, encara que no cal descartar la possibilitat de desenvolupar-se en algun altre sector, gràcies, entre altres coses, a la formació transversal que han rebut en aquesta formació.

Per a Montse More, directora general de la Fundació Prevent “és un programa innovador, que capacita i forma persones amb discapacitat i altres col·lectius vulnerables en un àmbit tan estratègic com és l’energètic”. Gràcies al suport d’entitats com ACEDE, aquests alumnes poden preparar-se per incorporar-se laboralment a qualsevol tipus d’organització.

ACEDE s’ha sumat a aquest programa per impulsar i sensibilitzar la incorporació de persones amb discapacitat a les organitzacions. Paco Camarasa, secretari general d’ACEDE, ha destacat la importància de fomentar la diversitat i la inclusió a totes les organitzacions, ja que ofereix noves perspectives que representen tota la societat. Les empreses han de comprometre’s amb la realitat que els envolta per construir una societat més justa i igualitària.

Isabel Jiménez, presidenta de la Fundació Luz Solidària, entitat impulsora d’aquesta iniciativa, i Benjamí Boya, director general de Luz Inclusiva, destaquen l’oportunitat de comptar amb persones formades i capacitades en l’àmbit energètic, un sector estratègic que en aquests moments té una alta oferta laboral, però en què no s’incentiva la inserció laboral de persones amb discapacitat. Amb aquest tipus de programes s’aconsegueix donar una doble resposta al mercat: d’una banda, fomentar la inserció laboral de persones amb discapacitat i de l’altra cobrir la demanda laboral a l’àmbit energètic.

Segons dades recollides per l’Observatori sobre Discapacitat i Mercat de Treball (Odismet), 2 de cada 5 persones amb discapacitat es troben en risc de pobresa o exclusió social i, la característica principal de les persones amb discapacitat en edat laboral és l’alt nombre d’inactius, que augmenta en funció del grau de discapacitat: major és el grau, menor és la presència al món laboral.

Des de Luz Inclusiva volem impulsar la inserció laboral de persones amb discapacitat i fomentar-ne l’ocupabilitat en un sector tan estratègic com és l’energètic, a través de dues activitats: formació i pràctiques laborals.

Aquestes activitats les duem a terme gràcies a la col·laboració amb empreses del sector energètic, empreses de qualsevol sector i entitats del tercer sector.

Tallers i Programes Formatius:

Taller sobre el sistema elèctric

Taller sobre el sistema elèctric, realitzat en col·laboració amb la Fundació Prevent i la Fundació Luz Solidària. Barcelona, 8 i 9 de setembre.

Formació Gestor/a d'Energia

Punt de Formació “Gestor/a d’Energia” del programa Incorpora de Fundació “La Caixa”, amb la col·laboració de la Fundación Prevent i la Fundación Luz Solidaria.

El/la Gestor/a d’Energia és un/a professional, que disposa d’una formació tècnica, expert en tot allò referent a l’energia i amb una alta inserció laboral a empreses del sector energètic i qualsevol empresa que vulgui optimitzar-ne els consums energètics.

Es tracta d’una formació que cerca millorar l’ocupabilitat de les persones mitjançant la millora de les competències transversals i les competències tècniques vinculades al sector energètic.

  • Dirigit a: Persones majors d’edat, amb discapacitat o risc d’exclusió social, DNI o permís de treball, inscrites al SOC i amb prou coneixement de la llengua catalana i/o castellana.
  • Currículum formatiu:
    • Competències transversals 100 h
    • Competències tècniques 60 h
    • Pràctiques formatives no laborals 80 h