Luz Inclusiva

Luz Inclusiva és una companyia de multiserveis energètics adreçada a empreses del sector energètic i a qualsevol empresa i organització que tingui com a objectiu optimitzar-ne el consum energètic i reduir l’empremta de carboni.

Luz Inclusiva està impulsada por Fundación Luz Solidaria, entitat sense ànim de lucre que lluita contra la pobresa energètica, i altres fins socials i ambientals.

Luz Inclusiva és un Centre Especial de Treball que té com a objectiu impulsar la incorporació de persones amb discapacitat al mercat ordinari laboral a través de la capacitació professional al sector energètic i impulsar la transició energètica en empreses de qualsevol sector i mida.

El nostre compromís és reinvertir els beneficis de Luz Inclusiva en projectes socials vinculats a la inserció social i laboral de persones amb discapacitat i altres fins socials.