Serveis

Serveis a empreses del sector energètic

 • La comercialització, compravenda, importació, exportació i subministrament d’energia.
 • Consultoria i assessorament general a companyies comercialitzadores d’energia, productores d’energia renovable, instal·ladores de plaques solars, mobilitat elèctrica, etc.
 • Externalització d’activitats: serveis d’atenció al client, de gestió de reclamacions, tramesa postal de factures, gestió de morositat, processos de tall de subministrament, gestió de liquidació de taxes municipals, així com qualsevol altra tasca administrativa relacionada amb les activitats relacionades amb el subministrament d’energia o amb el sector energètic en general.
 • Formació específica sobre qualsevol aspecte vinculat amb l’operativa, aspectes reguladors, etc.

Serveis a empreses i entitats del tercer sector

 • Comercialització d’energia renovable.
 • Consultoria i assessorament energètic a empreses de qualsevol sector i mida.
 • La formació reglada i no reglada relacionada amb el sector energètic.
  Activitats pròpies de la prestació de serveis energètics o de millora de l’eficiència energètica a les instal·lacions o locals.
 • La promoció, la formació, el foment i el debat de tots els aspectes relacionats amb les energies renovables, l’eficiència energètica i l’estalvi energètic.
 • La promoció, la divulgació i el foment d’actuacions que vinculin la producció i el consum energètic amb la sostenibilitat i amb la interacció responsable amb la societat i amb el medi ambient.

Alguns dels nostres clients